Dovolujeme si Vás informovat o nové publikaci, která je zaměřena na možnosti podpory pozitivního lokálního dopadu veřejných zakázek.

V publikaci „Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí“ najdete jak osvědčené postupy, tak některé novinky, které lze využít pro podporu pozitivního lokálního dopadu. To je téma, které bude zajímat nejen města, obce a kraje, ale každého zadavatele, který má zájem podpořit místní obyvatele, podniky a zdravější životní prostředí.

Publikace je k dispozici ke stažení zde.

V případě zájmu o tištěnou publikaci se obraťte na sovz@mpsv.cz.

Zdroj: Institut odpovědného veřejného zadávání (MPSV ČR)