V pořadí sedmé vydání Newsletteru CSR je zaměřeno především na téma oceňování v oblasti kvality a CSR. Rozhovory pro zářijové vydání Newsletteru CSR poskytli 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler a Ing. Pavel Mikoška Ph.D., viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

V novém Newsletteru CSR se mj. dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR, o blížícím se 5. ročníku Národní konference kvality a CSR, která se uskuteční 21. října 2021 a dalších aktivitách a akcích v oblasti řízení kvality a společenské odpovědnosti.

V Newsletteru si můžete přečíst příspěvky oceněných organizací v rámci Národních cen kvality, Národní ceny za společenskou odpovědnost a Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Další část je tradičně věnována příkladům dobré praxe z organizací.

Sedmé číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde.