V pořadí páté vydání Newsletteru CSR (třetí v roce 2019) je zaměřeno především na téma vzdělávání v oblasti CSR. Rozhovor pro zářijové vydání Newsletteru CSR poskytla paní Alena Plášková, CSR GURU. Newsletter CSR obsahuje, jako již tradičně, rovněž příspěvky zúčastněných stran.

V zářijovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR, o připravované podzimní konferenci CSR, o umístění informací z Rady kvality ČR na Národním informačním portálu CSR.

Velmi zajímavý rozhovor poskytla pro zářijové vydání Newsletteru CSR paní Alena Plášková, držitelka mnoha certifikátů a osvědčení, jako je např. Manažer společenské odpovědnosti či Manažer modelu CAF.

Stěžejní části obsahu tvoří kapitola Vzdělávání na univerzitách a vysokých školách, ve které je v jednotlivých článcích popisováno vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti organizací (CSR) např. na Univerzitě Karlově nebo v rámci České zemědělské univerzity v Praze. Své aktivity zde prezentuje rovněž Mendelova univerzita v Brně i Masarykova univerzita. Dočtete se také o CSR v pojetí profesního vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc. Výuka společenské odpovědnosti na českých vysokých školách s ekonomickým zaměřením se postupně stává běžnou součástí nabídky předmětů. V Newsletteru CSR je tabulka obsahující přehled jak veřejných vysokých škol, které nabízí předmět Společenská odpovědnost, tak přehled soukromých vysokých škol nabízejících předmět související se společenskou odpovědností firem. Zajímavou pasáží jsou konkrétní příklady přístupů světových univerzit ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Vzdělávání v dalších institucích je prezentováno např. Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, Business Leaders Forem či Českou společností pro jakost. V tomto zářijovém Newsletteru CSR najdete také další zajímavé informace z firem, zaměřené na udržitelné podnikání, udržitelnost v businessu či expertní dobrovolnictví. Dočtete se rovněž o slavnostním vyhlášení 1. ročníku a předání ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018, které proběhlo dne 28. května 2019.

,,Další vydání Newsletteru CSR bude opět tematicky zaměřené„, sdělil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na třetím jednání Platformy CSR, které se uskutečnilo dne 17. září 2019, a jehož nosným tématem bylo společensky odpovědné veřejné zadávání.

Páté číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde: https://storage.googleapis.com/narodniportal_cz/sites/4/2019/09/084b89d0-newsletter_csr_zari-2019.pdf