První vydání Newsletteru CSR v roce 2018 obsahuje články z Ministerstva průmyslu a obchodu a od členů Platformy zainteresovaných stran CSR.
V aktuálním vydání Newsletteru CSR se dočtete o připravovaném Národním akčním plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na období 2019 – 2023, o převodu Národního informačního portálu CSR či o základních informacích k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Obsahem Newsletteru CSR je také informace o připravovaném zákonu o sociálním podniku. ,,V současné době se finalizuje příprava paragrafového znění zákona”, sdělil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO.
Nedílnou součástí Newsletteru CSR jsou články členů Platformy zainteresovaných stran CSR.
,,Newsletter CSR považujeme za klíčový nástroj pro průběžné informování podnikatelských subjektů, ale i zástupců veřejné správy o nových trendech ve společenské odpovědnosti organizací. Newsletter budeme vydávat cca 3-4x ročně”, řekl Pavel Vinkler.
První číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu je ke stažení zde:

Newsletter CSR -duben 2018