V novém Newsletteru si můžete přečíst příspěvky z Ministerstva průmyslu a obchodu a Rady kvality ČR. Další část je věnována příkladům dobré praxe z oblasti potravinářských řetězců.

Osmé číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde.