V pořadí šesté vydání Newsletteru CSR (první v roce 2020) je zaměřeno především na téma oceňování v oblasti kvality a CSR a příspěvky držitelů ocenění. Rozhovor pro březnové vydání Newsletteru CSR poskytl 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

V březnovém vydání Newsletteru CSR se mj. dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR, o podzimní národní konferenci CSR a o předání Národních cen kvality pro rok 2019 na Pražském hradě. Velmi zajímavý rozhovor poskytl pro březnové vydání Newsletteru CSR 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

V příspěvku školy z Hradce Králové se dozvíte i o unikátním vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým handicapem.

Stěžejní části obsahu tvoří příspěvky oceněných organizací v rámci Národních cen kvality, Národní ceny za společenskou odpovědnost a Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost.

Šesté číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde:  https://storage.googleapis.com/narodniportal_cz/2020/03/Newsletter-SCR_b%C5%99ezen-2020.pdf