Vážení,

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, připravuje již páté vydání Newsletteru CSR, tentokrát s tematickým zaměřením na vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti organizací (CSR). Součástí Newsletteru CSR by mělo být i zmapování výuky CSR předmětů (případně i stáží, projektů, metodik atd.) na vysokých školách v České republice. Do Newsletteru CSR je možné zahrnout i příklady spolupráce vysokých škol a firem například právě formou stáží.

 

Velice rádi bychom do Newsletteru CSR uvedli CSR aktivity probíhající na Vaší instituci. V případě Vašeho zájmu bychom si Vás dovolili požádat o přípravu článku za Vaši organizaci, který budete chtít vložit do nového čísla Newsletteru CSR.

 

Vydání čísla plánujeme září 2019.

 

Prosíme o zaslání článku v rozsahu max. jedné A4 do 15. srpna 2019 na adresy: simkova@mpo.cz a mullen@mpo.cz.