Ani v horkém létě se práce na přípravě Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 (NAP) nezastavily. Nejprve proběhlo vypořádání připomínek ze strany široké veřejnosti, která měla možnost se s připravovaným dokumentem seznámit prostřednictvím dvou on-line konzultací uveřejněných na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a oficiálním webu CSR www.narodniportal.cz. NAP byl také podrobně prodiskutován na dvou kulatých stolech s podnikateli i zástupci veřejných institucí. V první polovině července 2018 proběhlo vnitřní připomínkové řízení a poté byl materiál schválen poradou vedení MPO dne 24. července 2018.

Návrh nového NAP nyní míří do meziresortního připomínkového řízení. O dalším vývoji projednávání vás budeme informovat.