NSZM je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda „místní Agenda 21“ (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN.

Kontakt: Petr Švec, email: praha@nszm.cz