Po meziresortním připomínkovém řízení k Národnímu akčnímu plánu CSR v ČR na léta 2019-2023, které proběhlo v termínu 31. 7. – 14. 8. 2018 a které přineslo celkem 137 připomínek (38 zásadních a 99 doporučujících), došlo k jejich úspěšnému vypořádání. S potěšením můžeme konstatovat, že v současné době je materiál bez rozporu připraven k projednání na vládě. Očekáváme, že termín stanovený usnesením vlády č. 49 ze dne 25. ledna 2016 (část II/2, písm. b) pro předložení Národního akčního plánu CSR vládě ČR, tzn. do 30. 9.2018, bude dodržen.