V pořadí třetí vydání Newsletteru CSR (první v roce 2019) obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran.

V lednovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o nových členech Platformy zainteresovaných stran CSR, kteří se nám dále představí ve svých příspěvcích, o průběhu 2. ročníku Národní konference CSR  a slavnostním předávání Národních cen České republiky za společenskou odpovědnost ve Španělském sále Pražského hradu.

V rámci příspěvků zainteresovaných stran se seznámíte s dalšími oceněními a oceněnými na poli společenské odpovědnosti, v části věnované vzdělávání se dozvíte o implementaci CSR na vysokých školách a v rámci projektu mezinárodní spolupráce. Téma udržitelného rozvoje je tentokrát zaměřeno na odpovědný přístup k veřejným nákupům a příklady firem usilujících o recyklaci odpadů a obalů. Zajímavé informace obdržíte v částech věnovaných sbírkám a dobrovolnickým aktivitám, CSR kampaním a projektům. V neposlední řadě se zastavíme u praktických příkladů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Třetí číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, je ke stažení zde:

Newsletter CSR leden 2019