V pořadí čtvrté vydání Newsletteru CSR (druhé v roce 2019) obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran.

V květnovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR a Národním akčním plánu čisté mobility Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci příspěvků zainteresovaných stran se seznámíte s aktuálními oceněními na poli společenské odpovědnosti, z nichž některá budou předána v nejbližší době. V části věnované vzdělávání a poradenství se dozvíte o celé řadě poradenských a edukačních služeb, zaměřených na sociální podnikání, finanční gramotnost, rady pro seniory či projekty neziskových organizací. Příspěvky jsou zaměřeny i na rozvoj spolupráce VŠ s praxí či podporu profesního rozvoje žen v rámci podnikatelského prostředí. Téma udržitelného rozvoje je tentokrát zacíleno zejména na odpovědný přístup k zadávání stavebních zakázek. V další kapitole se zastavíme u výzkumu implementace CSR  ve vodárenském odvětví. Nesmí chybět ani téma nefinančního reportingu, které je uvedeno v následujícím příspěvku. Dobrovolnické aktivity jsou prezentovány jednak příspěvkem Centra pro dobrovolnictví a vzhledem k jarnímu období jsou věnovány i úklidům životního prostředí. Neméně významné jsou však i příspěvky zaměřené na podporu komunit a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Zajímavé informace se můžete dozvědět i v poslední části Newsletteru s podtitulem „Dále se děje“.

,,Další vydání Newsletteru CSR bychom chtěli zaměřovat na jednotlivé oblasti CSR s tím, že jedno z prvních témat bude oblast vzdělávání”, jak uvedl Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na druhém jednání Platformy zainteresovaných stran CSR, které proběhlo dne 30. dubna 2019.

 

Čtvrté číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde:

Newsletter CSR květen 2019