Moravskoslezský kraj byl prvním krajem, který uspořádal soutěž o „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ (2009). Touto soutěží Moravskoslezský kraj podporuje odpovědné podnikání, poskytování služeb a udržitelný rozvoj stanovením klíčových a měřitelných kritérií. Výměna zkušeností probíhá mezi účastníky soutěže a zájemci o téma také na každoroční Konferenci, která je pořádána v prostorech Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Kontakt: Ing. Martina Vavříková, Ph.D., email: martina.vavrikova@msk.cz