Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Ministerstvo je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Ministerstvu je podřízena Česká školní inspekce a řada přímo řízených organizací, z nejvýznamnějších jsou to: Dům zahraniční spolupráce, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání.

Kontakt: Mgr. Alice Třísková, alice.triskova@msmt.cz, tel: +420 234 811 253
www.msmt.cz