Druhé vydání Newsletteru CSR v roce 2018 obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran.

V aktuálním vydání Newsletteru CSR se dočtete o závěrečné fázi přípravy Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na období 2019‑2023, o blížícím se 2. ročníku Národní konference CSR, nových členech Platformy zainteresovaných stran (Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Československá obchodní banka a.s., ELT Management Company Czech Republic s.r.o. a Firma pro zdraví, z.s.)  a aktuálních oceněních vyhlašovaných Radou kvality.

V rámci příspěvků zainteresovaných stran se seznámíte s výsledky průzkumu problematiky CSR od agentury IPSOS, v části věnované vzdělávání se dozvíte o implementaci CSR na vysokých školách a o vzdělávání našich dětí a na následujících stránkách se podíváte do oblasti oceňování CSR. Zajímavé informace obdržíte v článcích věnovaných inovativním řešením a udržitelnému rozvoji realizovanému v praxi. V neposlední řadě se v rubrice „Co se dále v CSR děje?“ dočtete o praktických příkladech od stakeholderů z různých oborů činnosti.

Druhé číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu je ke stažení zde:

Newsletter_září 2018