Na měsíc listopad připadá nejen Světový den kvality, ale téměř v celé Evropě jsou v tomto měsíci organizovány akce na podporu kvality. V České republice jsou akce pořádány Českou společností pro jakost, Sdružením pro oceňování kvality a Národním střediskem podpory kvality. Jako součást programů Národní politiky kvality, kterou přijala vláda ČR svým usnesením č. 458 z 10. 5. 2000, vyhlásila Rada kvality ČR celonárodní program: LISTOPAD – MĚSÍC KVALITY V ČESKÉ REPUBLICE.

PRAHA – 8. 11. 2016

  • Konference „Kvalitou pro výsledky“
  • Galavečer s Českou kvalitou

PRAHA – 22. 11. 2016

  • Konference vítězů (Winners Conference) Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
  • Slavnostní předávání Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj na Pražském hradě

Záštitu převzali nejvyšší představitelé státu – prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek, dále Rada kvality České republiky a významné podnikatelské a zaměstnavatelské svazy ČR

více informací a kalendář dalších akcí zde: