Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

KVALITA – QUALITY 2020

konference s mezinárodní účastí

nový termín: 20. – 21. října 2020, Ostrava

BUDE RYCHLOST ZMĚN NOVOU KVALITOU?

Pozvánka

Program

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality ČR.