Kulaté stoly v regionech k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030

Kulaté stoly v regionech k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030

26. října 2017
Začátek události
26. října 2017
Konec události
5. března 2021 - 09:56
Místo konání
Česká republika

 

Kapitoly big

Na setkání jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit a soukromého sektoru a aktivní občané. Ti budou mít možno dostatečně do hloubky diskutovat s tvůrci dokumentu a společně se zamýšlet nad obsahem opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

Program kulatého stolu

  • Úvod a stručné představení momentálního stavu rozpracovanosti dokumentu.
  • Prezentace Strategického rámce dle jednotlivých prioritních oblastí.
  • Diskuze nad konkrétními strategickými cíli rozdělená do tematických pracovních skupin dle klíčových oblastí strategického rámce.

Kapacita volných míst je omezená.

Na kulaté stoly je nezbytné registrovat se prostřednictvím formuláře na webu www.cr2030.cz

Více čtěte zde.


Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky rozhodující.

Globální Summit korporátní udržitelnosti pod záštitou OSN.

26.10.2017 Hradec Králové 
31.10.2017 Brno 
01.11.2017 Olomouc 
09.11.2017 Liberec 
14.11.2017 Praha 21.11. Ústí nad Labem 
27.11.2107 Ostrava