Rada Kraje Vysočina vyhlásila další, v pořadí druhý, ročník regionální soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti.

Do soutěže se mohou opět přihlásit všechny soukromé subjekty a organizace veřejného sektoru i obce působící na území nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina. Přihlášky Kraj Vysočina přijímá až do konce ledna 2017.

Staráte se pečlivě o své kolegy a zaměstnance, pomáháte svému okolí? Získejte ocenění společensky odpovědné organizace a staňte se vzorem pro ostatní!

Regionální soutěž je rozdělena do kategorií:

a) soukromý sektor:

a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně,

a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,

b) veřejný sektor:

b1) obce,

b2) ostatní.

Cenu vyhlašuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality, Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, CZESHA – Unií školských asociací ČR, KOUS Vysočina a Vysočina Education. Mezi úspěšnými firmami loňského ročníku figurovali např: HBH odpady s.r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, Městský úřad Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř.

Podkladové materiály pro přihlášení do soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost naleznete zde: