Ve čtvrtek 21. září se v sídle Kraje Vysočina konal druhý ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací. Na sedmdesát odborníků z veřejné i soukromé sféry se sešlo u diskuse nad tématem společenské odpovědnosti a téma skloňovali v rozměru regionálním, sociálním, ale také ekonomickém. Včerejší konference tematicky navázala na druhý ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kterou kraj slavnostně udělil v dubnu letošního roku.

Regionální konference navazuje na první ročník, který založil tradici inspirativního setkávání, které si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice společenské odpovědnost.

Zástupci vítězných organizací měli možnost zodpovědět přímo na místě otázky moderátorky i zvídavé otázky publika. Panelové diskuse s nimi byly zároveň doplněny rozhovory se zástupci partnerů soutěže a praktickými prezentacemi. Jednou z nich bylo i představení společensky odpovědných aktivit Kraje Vysočina. Nosným tématem celodenního konference bylo šíření dobrých praxí a vzájemné sdílení zkušeností v této oblasti.

Své poselství přednesli vítězové letošního ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina v panelových diskusí, které vedla moderátorka Kateřina Kaňoková. Nejprve pokládala otázky organizacím, které zvítězily v kategorii soukromý sektor do 250 zaměstnanců. Na otázku „Proč si myslíte, že jste uspěli právě vy?“ odpovídali Vladimír Dušánek, statutární ředitel SPOTEN, a.s. a Jarmila Kasalová, personální ředitelka Rodinný pivovar BERNARD, a.s.

Další panelový blok patřil veřejnému sektoru a představitelům vítězných obcí, o místních aktivitách se rozpovídala místostarostka města Třebíče, Marie Černá a tajemník Městského úřadu Ždár nad Sázavou,  Jan Havlík.

Také organizace podnikatelského sektoru nad 250 zaměstnanců představovali své aktivity, kterými přispívají do rozvoje regionu. Rozprávali ředitel divize centrum První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Bronislav Stiskálek,  společně s Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem FRAENKISCHE CZ, s.r.o.  a Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva ICOM transport, a.s.

Poslední blok byl zaměřen mezi ostatním organizace veřejného sektoru. S ředitelkou příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Hanou Šerákovou a Michalem Novotným, ředitelem Oblastní charity Jihlava, si moderátorka povídala o působení místních organizací v regionu.

Program konference byl oživen vstupy s rozhovory představitelů významných osobností Kraje Vysočina.

Závěrečná část patřila prezentaci oceňování za společenskou odpovědnost v rámci Národní politiky kvality a praktickým radám účastníků při vyplňování dotazníků.

„Kraj Vysočina je odpovědný za rozvoj území a má zájem na rozvíjení principů, které definice společenské odpovědnosti vymezuje. Proto chce přispět k osvětě v této oblasti a podpořit a ocenit ty firmy a organizace, které tento odpovědný přístup aplikují ve své práci, a to i tak, aby motivovaly další organizace a podniky k jejich následování,“ uvedl na konferenci ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Jana Fialová, radní kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.

Záznam z konference, fotografie a přednášky, je možné prohlédnout si zde.

Zdroj: TZ Kraje Vysočina, 2. ročník konference Kraje Vysočina SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ, 25.9.2017, ke stažení zde.