Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností.
Stačí podat přihlášku, ucházet se o prestižní ocenění Kraje Vysočina a získat tak podněty pro další rozvoj a nezanedbatelnou tržní výhodu

K současným přístupům systémů řízení úspěšné organizace patří nejen aktivity vedoucí ke zvyšování tržeb a k naplňování očekávání zákazníků v ohledu kvality výrobků a poskytovaných služeb, ale i takových, které pomáhají zvyšovat kvalitu života celé společnosti a přispívají k ochraně životního prostředí. Kraj Vysočina chce takového organizace působící na jeho území ocenit a prezentovat je spolu s jejich výsledky. Záměrem ocenění je přiblížit široké veřejnosti, soukromému i veřejnému sektoru přínosy společenské odpovědnosti a dál je šířit.

„Mezi přínosy bezesporu patří motivace pro další rozvoj v oblasti společenské odpovědnosti, rozvoj kultury organizací, identifikace vlastních silných stránek a oblastí pro zlepšení, posilování vlastní strategie organizace a udržitelného rozvoje,“ uvedl k ocenění hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové nebo příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina.

Kategorie a podkategorie uvedené soutěže jsou:
1. soukromý sektor:
 zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
 zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců
2. veřejný sektor:
 obce
 ostatní (neziskové, příspěvkové organizace apod.)

Z každé kategorie budou oceněny tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Zástupci vítězných společností budou vyhlášení na slavnostním předávání 10. dubna v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které naleznete zde.

Přihlášky je možné zasílat až do 31.1.2017.

Více informací Vám poskytne Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.