Odpovědné veřejné zadávání 2020

Odpovědné veřejné zadávání 2020

25. listopadu 2020
Začátek události
25. listopadu 2020 - 09:00
Konec události
25. listopadu 2020 - 17:00
Místo konání
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha (videostream)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá pátý ročník konference

Odpovědné veřejné zadávání 2020

Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize

Cílem konference je odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci na současnou krizi
související s pandemií nemoci COVID-19. Veřejné zakázky mohou být významným stimulem pro obnovení ekonomického růstu. Na
konferenci se bude debatovat o řešeních, která v době krize odpovědné veřejné zadávání nabízí, a jak lze tento strategický přístup v
dnešní praxi využívat.

V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, obcí,
krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných zadavatelů.

Program konference

Registrace a více informací na: http://sovz.cz/akce/konference-odpovedne-verejne-zadavani-2020