Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019

3. října 2019
Začátek události
3. října 2019
Konec události
26. ledna 2021 - 18:37
Místo konání
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

 

Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

3.- 4. 10. 2019, Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)
3.10. 9:00-17:00 1. konferenční den, 20:00-23:00 slavnostní večer: předávání ocenění, večeře
4.10. 9:00-13:00 2. konferenční den

Konference bude zaměřena na strategický přístup a orientaci na společenské aspekty při veřejném nakupování. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí na úrovni jednotlivých zadavatelů, podrobněji se věnovat vybraným aktuálním tématům, včetně zkušeností kontrolních institucí a problematiky měření, a poskytnout výhled očekávaných trendů a vizí v odpovědném zadávání. V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.

Hlavní témata konference:

  • Mezinárodní souvislosti společensky odpovědného zadávání. Aktuální výzvy, trendy a vize strategického veřejného zadávání
  • Národní strategie a plány společensky odpovědného veřejného zadávání
    Implementace společensky odpovědného veřejného zadávání v organizaci
  • Odpovědný přístup ve stavebnictví zohledňující férové podmínky v dodavatelských řetězcích
  • Kontrolní mechanismy a praxe přezkoumávání veřejných zakázek z hlediska udržitelnosti
  • Monitoring, vykazování a měření ve společensky odpovědném veřejném zadávání
    Vybrané veřejné zakázky jako příklady dobré praxe

Více informací včetně programu a registračního formuláře naleznete zde: http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/