Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství

Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.00 hod. (prezence od 8:30 hod.)
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Program konference:

  • 8:30   Prezence, občerstvení
  • 9:00   Zahájení – úvodní slova
  • 9:30   1. blok – panelová diskuse: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci
  • 11:00  Přestávka na kávu, občerstvení
  • 11:30  2. blok – panelová diskuse: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
  • 13:00  Oběd
  • 14:00  Předávání ocenění za implementaci odpovědného veřejného zadávání v ČR
  • 14:30  3. blok – panelová diskuse: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
  • 16:00 – 17:00 Závěrečná číše vína a networking

Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ.

Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz