Dne 12. června 2019 proběhla konference Leadership & CSR. Úspěšní čeští lídři představili svůj přístup k CSR a odpovídali na dotazy v rámci panelové diskuze.

Na konferenci pořádané Business Leaders Forum prezentovali svůj přístup ke společenské odpovědnosti organizací Jitka Chizzola (ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR), Radim Passer (zakladatel developerské skupiny Passerinvest Group) a Tomáš Macků (ředitel komunikace a výzkumu agentury IPSOS).

Agentura IPSOS oslovila s výzkumem na téma Leadership a CSR celkem 727 respondentů a výsledky představil Tomáš Macků. Podle Čechů by měl lídr především umět motivovat (zmínilo 72 % respondentů), být zodpovědný (69 %) a mělo by mu záležet na svých zaměstnancích (66 %). Zároveň by pro dobrého lídra měly být důležité dobré vztahy na pracovišti (85 %), růst a rozvoj zaměstnanců (82 %) a etické jednání (61 %).

Co čeští lídři doporučují?

Někdy si sami lidé ve firmě prosadí CSR projekty, ve kterých se angažují a které jak jim, tak vedení, dávají smysl. Je tu cesta „od lidí“, ale i cesta „shora“, kdy vedení nastavuje CSR strategii a dává zaměstnancům možnost se na ní podílet. V rámci panelové diskuze se diskutovalo i o tom, jak zaměstnance do CSR aktivit zapojit, když se například zprvu zdá, že o ně nemají zájem. Jitka Chizzola se vyjádřila, že důležité je především začít: „Musíte začít u toho dobrovolnictví. Začít třeba se dvěma lidmi. Mít trpělivost. Někdo musí začít a ostatní se přidají, protože si začnou o tom povídat. Jde to vzorem, ničím jiným.“ A Radim Passer dodal, že jde o to zaměstnancům umožnit diskuzi: „Snažíme se mít otevřené dveře. O CSR se mluví poslední dva, tři, čtyři roky v našich zeměpisných končinách. Od roku 2002 to děláme, aniž by se o tom hovořilo, přirozenou formou.“

Tereza Koucká, ředitelka Business Leaders Forum, dodává: „Business Leaders Forum chce upozorňovat na to, že CSR není jen o dobrovolnictví, nebo dárcovství. CSR vnímáme jako komplexní pojem, součást strategie firmy, která přispívá nejen k jejímu dobrému jménu, ale i k jejímu podnikání. Snažíme se ukazovat „business case“ CSR aktivit firem. Příklady, kdy se firmám daří chovat odpovědně a toto chování přináší i ekonomické výhody.“

Více informací o konferenci, např. jak se vize lídra překlápí do CSR strategie, je dostupných na https://www.csr-online.cz/leadership-csr-co-nam-o-csr-prozradili-uspesni-lidri/.