Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Konference Co je rovnost ve městě

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR pod záštitou náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Martiny Štěpánkové, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petry Kolínské a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřeje Boháče

pořádají konferenci s názvem

Co je rovnost ve městě?
Aneb plánování udržitelného města s ohledem na rovnost žen a mužů

V rámci konference bude zaměřeno na vnitrostátní perspektivu i výměnu dobré praxe ze  zahraničí. Účast již potvrdili odborníci a odbornice na téma veřejného prostoru či plánování zdravých a spravedlivých měst a jejich řízení. Konkrétně např. Monika McGarrell Klimentová (IPR), Jana Gabrielová (Stínová rada pro reklamu), Zuzana Kříčková (Jako doma), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst) či sociolog města Pavel Pospěch.

Můžete se také těšit na expertky z několika evropských zemí.

Více informací a registrace zde.

19. června 2017, od 9. 00
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2