Jedním z orgánů Jihomoravského kraje je Krajský úřad JMK, který připravuje podklady pro jednání zastupitelstva a rady kraje. Zpracovává koncepce a strategie pro všestranný rozvoj území kraje a pro potřeby jeho obyvatel. Vykonává zřizovatelské funkce ve vztahu ke krajským organizacím, poskytuje granty a dotace a vykonává také množství činností v oblasti státní správy.

Kontakt: Ing. Helena Kmentová, email: kmentova.helena@kr-jihomoravsky.cz