Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR

Ve středu 8. března se ve Slovanském domě v Praze diskutovalo na téma Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR. Na Mezinárodní den žen uspořádala Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos další z řady úspěšných setkání. Tentokrát netradiční formou.

Společenská odpovědnost získává na významu, snad by se dalo i říci, že se postupně rozlévá jako krev v tělech zdravých organizací, a prostupuje tak do všech firemních oblastí. Zajímavé je aktuálně spojení CSR s řízením lidských zdrojů. Novodobé pojmy jako je HR marketing nebo Employer Brand získávají prostřednictvím CSR nové rozměry. Dokazuje to, že společnost svůj postoj mění. Pro uchazeče na pracovním trhu se kromě náplně práce a platu stávají faktory jako je firemní politika, postoj organizace ke komunitě a vůbec orientace na společensko-odpovědné aktivity, významnými kritérii při rozhodování.

Středeční odpoledne bylo naplněno pozoruhodnými postřehy na toto téma z různých úhlů pohledu. Téma Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR přilákalo do Slovanského domu téměř stovku diváků a opravdu bylo o co stát. Asociace společenské odpovědnosti si kromě netradičního formátu vystoupení připravila pro účastníky také malé překvapení pro zpestření.

Pro setkání byl zvolen formát řízeného rozhovoru, což příjemně uvolnilo atmosféru. V úvodu vystoupila Lenka Šilerová z výzkumné agentury Ipsos, která představila Employer Brand a výsledky řady výzkumů, potvrzující rostoucí význam společenské odpovědnosti ve vazbě na procesy v řízení lidských zdrojů.

Prvním rozhovorem s Karinou Vašinovou z MSD IT provázela tazatelka Táňa Šárovcová z Karolínské obchodní akademie a VOŠE. Karina sdílela zkušenosti z koordinace dobrovolnických programů, které v MSD IT pravidelně realizují. K příležitosti 125. výročí působení na trhu se organizace rozhodla věnovat společnosti něco nazpátek. Konkrétně se mělo jednat o realizaci 125 tisíc dobrovolnických hodin. Ve skutečnosti se však uskutečnilo hodin přes 200 tisíc. Karina potvrdila, že zaměstnance k dobročinnosti vlastně není potřeba motivovat, neboť jejich zájem je obrovský.

Pro uvolnění odpolední atmosféry si Markéta Šetinová z Asociace společenské odpovědnosti připravila krátkou vsuvku v podobě online kvízu o CSR, do kterého se mohli všichni přítomní zapojit prostřednictvím svých chytrých telefonů. Kvíz byl nejenže poučný, ale také velice příjemně nabudil diváky k dalšímu rozhovoru.

Význam sdílení stejných hodnot v rámci organizace dosvědčila Jitka Pánková a Klára Krčmářová ze ZOOT ve svém rozhovoru  o projektu DOBRO s Martinem Balašem (AIESEC). Za největší úspěch projektu považuje Klára každý den, který DOBRO funguje. ZOOT je jedním z představitelů lovebrand u nás. Firemní prostředí, kde jsou sdíleny stejné hodnoty a udržitelný způsob uvažování napříč organizací, má  na jeho tvorbě nezastupitelnou roli. A možná právě proto platí ZOOT za žádaného zaměstnavatele.

V posledním rozhovoru si Lucie Mádlová (Asociace společenské odpovědnosti) povídala s Evženem Kordenko z Deloitte. Evžen mimo jiné představil, co znamená udržitelnost v HR. Vzhledem k tomu, že se prodlužuje průměrná délka pracovního života, je z hlediska udržitelnosti nezbytné, klást důraz na to, aby byl jednotlivec zaměstnavatelný po celou její dobu.

Poslední rozhovor dokonale dokreslil atmosféru velice povedeného odpoledního setkání. Účastníci akce si jistě odnesli domů, kromě tulipánu k MDŽ, také zajímavé informace a podněty k zamyšlení.