V souladu s posláním Hospodářské komory České republiky vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu, chce Sekce kvality Hospodářské komory ČR pracovní skupina pro společenskou odpovědnost, posílit zájem organizací o principy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Cílem je sesbírat a vydat sborník inspirujících zkušeností realizovaných členy i nečleny Hospodářské komory České republiky.

Na konkrétních příkladech z reálných firem chceme ukázat, že je přínosné propojovat aktivity společenské odpovědnosti s hlavním předmětem podnikání firmy, tedy vytvářet sdílené hodnoty.

Hledáme projekty, které na jedné straně pomohou zainteresovaným stranám společnosti, avšak zároveň pozitivně ovlivní i ukazatele výkonnosti příslušné firmy (skutečný a smysluplný dopad). Hledáme příklady aktivit, které příznivě ovlivnily zájem o práci ve Vaší společnosti, měly pozitivní vliv na loajalitu stávajících zaměstnanců, přispěly k posílení dobrého jména firmy, k úspěchu při získávání veřejných zakázek, inovaci Vašich výrobků, zvýšení prodeje, usnadnily Vám jednání se státní správou nebo jiným způsobem napomohly okolní společnosti i Vaší firmě.

Projekty budou přijímány v době od 15. června 2016 do 30. září 2016 elektronicky na emailu: kaspar@komora.cz.

Váš projekt můžete přihlásit prostřednictvím přiloženého formuláře zde:

Nejúspěšnější přijaté projekty projdou jazykovou korekturou a budou zpracovány do sborníku, který vyjde v prosinci 2016. Jeho elektronická podoba bude zveřejněna na webu Hospodářské komory České republiky a prezentována na Národním informačním portálu o CSR a na dalších webových stránkách organizací, které propagují principy společenské odpovědnosti v České republice.

Z přihlášených projektů budou členy pracovní skupiny pro společenskou odpovědnost Sekce kvality HK ČR do konce října 2016 vybrány tři projekty, jejichž autoři získají ocenění.

Tři oceněné projekty budou prezentovány v časopise Hospodářské komory KOMORA.CZ a oceněny volnou vstupenkou na Konferenci vítězů národních cen za kvalitu a společenskou odpovědnost, pořádanou každoročně v rámci Listopadu – měsíce kvality.

více zde: