Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Studentské práce

Studentské práce

 

JIROUŠKOVÁ, Jitka. Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, 97 s.

BŘEZINOVÁ, Anna. Důsledky vlivu společenské odpovědnosti na výkonnost podnikatelských subjektů a nevládní neziskové organizace. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2014, 119 s.

BUBLOVÁ, Aneta. Společensky odpovědné podnikání. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2016, 99 s.

DUŠOVÁ, Dorota. Vnímání CSR aktivit zákazníky podniku/podniků. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2016, 111 s.

FIALOVÁ, Lucie. Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2015, 74 s.

FRANTIŠKOVÁ, Kateřina. Analýza společensky odpovědných aktivit podniku. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2015, 133 s.

HEMERKOVÁ, Veronika. Corporate Social Responsibility in the Tourist Industry in the Czech Republic. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, 2014, 57 s.

JELÍNKOVÁ, Markéta. Measuring Impacts of Corporate Social Responsibility. Case Study on Financial Literacy in the Czech Republic. Master Thesis. University of Economics, Prague, 2012, 134 s.

JÍLKOVÁ, Andrea. Corporate Social Responsibility Concept in the Ice Cream Industry. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, 2015, 70 s.

KLIČKOVÁ, Adéla. Koncept společenské odpovědnosti ve společnosti Iveco Czech Republic, a.s. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2015, 77 s.

KRUMMEROVÁ, Ivona. Přístup státních a nestátních aktérů ke globální iniciativě UN Global Compact – případová studie České republiky. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2015, 71 s.

MALÁ, Markéta. Lokální rozměr společenské odpovědnosti firem (na příkladu Žďárska). Středoškolská odborná činnost. Gymnázium Žďár nad Sázavou, 2016, 71 s.

ŠEVČÍKOVÁ, Terézia. Corporate Social Responsibility in the Gambling and Betting Activities Industry. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, 2016, s. 76.

VENCLOVÁ, Eva. Analýza přístupů k problematice společenské odpovědnosti podniku. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2014, 116 s.