IMS-Drašnar, s.r.o.

Česká rodinná firma28letou tradicí, která vyvíjí a vyrábí produkty z plastu s vysokou přidanou hodnotou určené zejména pro autoprůmysl.

Firma patří ve městě mezi významné zaměstnavatele. Prioritou firmy je vytvářet pro zaměstnance dobré pracovní podmínky, dodržovat rovný přístup ke všem, nepřipustit jakoukoli diskriminaci a korupční jednání. Považuje za důležité chovat se odpovědně ke svému okolí, šetrně k životnímu prostředí, podporovat akce pro děti a mládež, neziskové organizace (Děti ulice, Lékaři bez hranic, Unicef, sdružení Za jeden provaz), kulturní a sportovní akce (Festival Antonína Bennewitze, Smetanova Litomyšl, podporuje též nadějného českotřebovského juniorského závodníka v motokrosu atd.)

Kontakt: Ing. Lucie Vejdová, jednatel, 464 622 133, vejdova@ims-sro.cz