V úterý 17. října proběhla národní konference ke společenské odpovědnosti. Konferenci s názvem „Společenská odpovědnost organizací ve spojitosti s operačními programy“ společnými silami uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Rada kvality ČR.

Akce se uskutečnila v neformálních prostorech pražského Impact Hubu a na programu byly kromě odborných přednášek také pracovní workshopy.

Konferenci  zahájil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, na úvod zmínil, že společenská odpovědnost se v posledních letech stává stále důležitějším tématem. „Rádi bychom, aby tato oblast zůstala v rovině dobrovolnosti,“ prohlásil ministr.

Přivítání pronesla také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která mimo jiné také zdůraznila, jak důležité je, aby státní správa šla dobrým příkladem: „Společenská odpovědnost se netýká jen soukromé sféry, ale i veřejného sektoru. U nás na ministerstvu jsme, jako jedni z prvních,  zřídili pro děti našich zaměstnanců dětskou skupinu a dnes máme už celkem tři“, uvedla.

Následovaly přednášky zástupců obou resortů, kteří přiblížili, jak se téma CSR objevuje v operačních programech, které mají jednotlivá ministerstva v gesci (MPSV – Operační program Zaměstnanost, MPO – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

První blok tematických přednášek doplnil ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, Pavel Vinkler, který posluchačům přiblížil aktivity ministerstva v oblasti dialogu a spolupráce se zainteresovanými stranami CSR a poreferoval také o přípravách národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací, na kterém právě v tomto období jeho odbor pilně pracuje. Tématu sociálního podnikání a lokální ekonomice se věnovala ředitelka odboru realizace programů ESF, Alena Zieglerová z MPSV. A za Radu kvality ČR vystoupila Lucie Mádlová, která představila aktivity, kterými Rada kvality ČR povzbuzuje organizace, aby se zapojovaly do odpovědného působení.

Po skončení první části konference došlo v průběhu přestávky k proměně prostor z konferenčního sálu na tvz. pracovní hnízda. Účastníci byli podle vlastních preferencí rozřazeni do dvou skupin, z nichž jedna se věnovala problematice sociálního podnikání a lokální ekonomice, zatímco ta druhá diskutovala nad připravovaným národním akčním plánem CSR.

20171017_12043520171017_120727

Konference se zúčastnila celá řada odborníků z veřejné sféry a především také z podnikatelského prostředí,  jejichž námětům organizátoři důkladně naslouchali. Výstupy  a závěry z obou pracovních skupin byly v krátkosti představeny na závěrečném společném jednání, kde mimo jiné zazněly také přísliby obou resortů, že spolupráce nad tématem společenské odpovědnosti nezůstane pouze u této konference, ale bude se nadále rozvíjet.

Výstupy a závěry, které konference přinesla, budou již brzy publikovány na Národním informačním portále o CSR.

O úloze Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu ke společenské odpovědnosti čtěte v rozhovoru s Ing. Pavlem Vinklerem, Ph.D., ředitelem odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Dozvíte se, jak probíhala národní konference k CSR a také jak pokračují přípravy nového Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice. Ke stažení zde.

Přednášky z konference ke stažení
Konference 17.10.2017 – přednášky .zip stáhnout 

 

Zdroj: TZ Konference Společenská odpovědnost organizací ve spojitosti s operačními programy, MPO, online, 17.10.2017, dostupné zde; TZ MPO a MPSV pořádalo konferenci o společenské odpovědnosti organizací, MPSV, online, 17.10.2017, dostupné zde.