HSR-ÚK je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel. Členem HSR-ÚK mohou být HSR okresů, které jsou právnickou osobou a působí v okresech Ústeckého kraje.

Kontakt: Edita Mynaříková, DiS., mynarikova@hsr-uk.cz