Představa o úřednících jako nepřístupných lidech, zahleděných pouze do cifer a paragrafů, je leckdy mylná. Alespoň na zaměstnance moravskoslezského hejtmanství taková definice nesedí. Na výzvu zapojit se u příležitosti Dne Země do úklidu přírodní památky Heřmanický rybník se jich přihlásilo na čtyřicet.

Akce, která zapadá do bezpočtu společensky odpovědných aktivit, jimiž Krajský úřad Moravskoslezského kraje nad rámec zákona vykonává mnoho potřebného a prospěšného pro společnost, připadla na pátek 7. dubna.

Jindy poklidná evropsky významná lokalita na okraji Ostravy se na celý den proměnila v dobrovolnické mraveniště, které si s tím skutečným, alespoň co se píle týká, skutečně nezadalo. Plechovky, papír, plastové lahve, kusy nábytku, šatstvo, kuchyňské nádobí i zbytky potravin, ojeté pneumatiky a části vozidel, ba dokonce i pozůstatky uhynulých domácích zvířat už nebudou nadále hyzdit tento malebný přírodní kout.

„Je přinejmenším zarážející, čeho jsou lidé schopni se zbavit odhozením do přírody. A nezastaví je ani lokalita s mimořádným přírodním významem zařazená do soustavy chráněných území NATURA 2000. Zdejší rozsáhlé porosty rákosin a přilehlé mokřadní louky jsou útočištěm pro obojživelníky, zejména čolka velkého, ale i mnohé ptačí druhy. S trochou štěstí tu zahlédneme třeba ledňáčka říčního nebo bukáčka malého,“ uvedla některé z místních předmětů ochrany Jarmila Uvírová, náměstkyně moravskoslezského hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Gumové holínky pro tento den navlékl i vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Jan Filgas. „Vnímám, že na ochranu životního prostředí naši zaměstnanci opravdu slyší,“ míní. „Už vloni se do akce, kterou jsme si nazvali Ukliďme kousek svého kraje, zapojila čtyřicítka dobrovolníků a sesbíranými šesti tunami odpadků jsme naplnili dva velkoobjemové kontejnery.“

Letošní množství odklizeného odpadu je srovnatelné s tím loňským. Na jednu stranu smutná bilance, ale na druhou chvályhodný a záslužný čin. Účastníci akce jsou jednotného názoru: Heřmanický rybník nelze ponechat napospas černému skládkování, a bude-li potřeba, přijdou sem zase.

„Dovolím si směle tvrdit, že mě zájem našich zaměstnanců o zvelebení kousku našeho kraje vůbec nepřekvapuje. Znáte to, když víte, co dostanete pod stromeček, taky to není překvapení,“ usmíval se spokojeně ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Moravskoslezský kraj také finančně podpořil 10 000 korunami spolek Ekosmák, který má v celorepublikové kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 zásadní význam. Na území Moravskoslezského kraje působí ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody jako její hlavní organizátor. Finanční dar tak poslouží k organizačnímu a technickému zajištění dobrovolnických aktivit.

Více čtěte zde.

Autor:  Mgr. Roxana Macháčková, manažer kvality, Moravskoslezský kraj