Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Fórum udržitelného rozvoje 2018

Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj pořádá Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti.

Letošní ročník se zaměří na dvě klíčové otázky, jež jsou úzce spojeny s uváděním udržitelného rozvoje v život. Dopolední panel se zaměří na problematiku financování udržitelného rozvoje, roli Evropské unie, trendů ve světě finančních nástrojů i konkrétních finančních produktů podporujících udržitelný rozvoj.

Odpolední panel se bude věnovat spolupráci pro udržitelný rozvoj a zaměří se na výzvy, před nimiž stojíme. Diskutovat chceme o tom, jak nejlépe využívat vůli a ochotu lidí se dobrovolně zapojovat do prospěšných aktivit a jak ji využívat při hledání udržitelných řešení.

Těšit se můžete i na prezentaci vybraných projektů z Cen SDGs 2018 a ocenění nejpokročilejších realizátorů zapojených do Místní Agendy 21.

Na program dále naváže večerní networkingové setkání v sídle Karlovarských minerálních vod.