Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Fórum pro udržitelný rozvoj 2017

Česká republika 2030 – dobré vládnutí pro digitalizovanou společnost

Fórum pro udržitelný rozvoj se uskuteční v úterý 12. prosince 2017 od 9:00 hodin v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 – Malá Strana).

Fórum pro udržitelný rozvoj je tradiční akcí Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi k tématům všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální. Letošní ročník se koná v době přípravy procesu implementace Strategického rámce Česká republika 2030, který byl vládou schválen v dubnu letošního roku.

Letošní Fórum chce proto nabídnout různé pohledy na možnosti implementace cílů udržitelného rozvoje v souvislosti s nároky a výzvami, které tento proces klade na dobré vládnutí – na uvádění politik v život. Česká republika musí promýšlet svoji budoucnost s vědomím komplexnosti a propojenosti světa, které s sebou přináší digitalizace ekonomiky a celé společnosti. Potenciál digitalizace musí být využit pro zvýšení kvality života všech obyvatel, proto budou diskutována témata spojená s výzvami, příležitostmi a riziky, které tento fenomén přináší.

Součástí Fóra pro udržitelný rozvoj bude předávání cen místní Agendy 21, odpolední část programu proto bude věnována otázce prosazování udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Simultánní tlumočení angličtina/čeština je zajištěno.

Včasná registrace účastníků a účastnic je nutná vzhledem k omezené kapacitě Lichtenštejnského paláce; bez registrace nemůžeme zajistit Vaši účast. Registrovat se můžete prostřednictvím webového formuláře zde.

Na základě registrace Vám bude Vaše účast potvrzena.

Bližší informace čtěte.

úterý 12. prosince 2017
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 – Malá Strana