Rozhovor s panem Ing. Jaromírem Tomšů, jednatelem společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s. r.o., která je držitelem značky kvality CZECH MADE na systémovou telemetrii pro obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod – ENCELADUS.

V rozhovoru se dozvíte mnoho informací nejen o historii společnosti, jejích úspěších, jedinečnosti a vysoké inovativnosti produktů, ale také o ekologických problémech obcí v České republice a možných řešeních.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde:  ROZHOVOR