Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Evropský týden udržitelného rozvoje

 

Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropskou iniciativou, jejíž snahou je zviditelnit aktivity, projekty a akce, které se zabývají udržitelným rozvojem a Cíly udržitelného rozvoje (SDGs). Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí občanů i místních organizací o této problematice a motivovat je k akci v oblasti udržitelného rozvoje, respektive k realizaci Cílů udržitelného rozvoje. Záštitu nad projektem převzal Úřad vlády České republiky a koordinuje ho prostřednictví Oddělení pro udržitelný rozvoj.

Evropský týden udržitelného rozvoje se koná od 30. května do 5. června.

Jak jedinci, tak i organizace se mohou zapojit do pořádání akcí v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Stejně tak mají možnost vybrat si z databáze pořádaných akcí a účastnit se jich. Seznam pořádaných akcí naleznete zde.

Více informací o Evropském týdnu udržitelného rozvoje a akcích, pořádaných v rámci tohoto týdne v České republice, naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz

Informace k akcím, konajících se v ostatních evropských státech, naleznete na www.esdw.eu