EMPRESS je kontaktním místem v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací a vytváření a výměnu know-how. Cílem EMPRESS je podpora USV se zaměřením na podnikovou sféru. Našimi hlavními partnery jsou zástupci odborné veřejnosti v soukromém a veřejném sektoru i akademické sféře.

Kontakt: Pavel Růžička, email: pavel.ruzicka@empress.cz