Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace zřízená MŠMT a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání.

Kontakt: Ing. Tereza Fields, tel .:  221850121 email: tereza.fields @dzs.cz,