Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Diskuse nad značkou QZ – Zaručená kvalita s oborovými partnery

Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl, který pořádá SOTEX GINETEX CZ, z.s. jako správce značky QZ – Zaručená kvalita, která je součástí vládního programu Česká kvalita.

Program:

  1. Zahájení kulatého stolu, RNDr. Pavel Malčík, předseda spolku
  2. Diskuse nad principy značky QZ – Zaručená kvalita, všichni účastníci v diskusi
  3. Informace o programu Česká kvalita (novinky v propagaci, informace z kulatého stolu na téma Budoucnost programu Česká kvalita, který pořádalo Sdružení českých spotřebitelů 23.9.2020 v Praze), Ing. Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka spolku
  4. Diskuse nad propagací značky, nový informační materiál, Ing. Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka spolku
  5. Závěr – shrnutí diskuse, RNDr. Pavel Malčík, předseda spolku

Předpokládaná délka jednání je 2 hodiny.

Předem Vám děkujeme za potvrzení účasti na e-mailu sotex@sotex.cz do 10. října 2020.

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality ČR.

 SOTEX GINETEX CZ