Diamantová liga kvality (DLK) už čtvrtým rokem hodnotí a následně oceňuje prodejny z hlediska poskytovaných služeb, čímž motivuje obchodníky neustále se zlepšovat. Přihlásit se mohou nejen jednotlivé prodejny velkých řetězců, ale i malí a specializovaní obchodníci.

Jedná se o společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který podporuje vláda České republiky. Na podzim 2015 byl zařazen do Programu Česká kvalita a je i součástí Národní politiky kvality. Jeho odborným garantem je Česká společnost pro jakost.

Počet přihlášených prodejen průběžně vzrůstá. Prvního ročníku v roce 2016 se zúčastnilo 19 maloobchodních prodejen s převahou sortimentu potravin. V druhém ročníku to bylo již 41 velko- i maloobchodních prodejen (s potravinovým i nepotravinovým sortimentem) a ve třetím bylo nominováno 46 prodejen (k potravinovému i nepotravinovému sortimentu přibyla i kategorie „Prodejna maloformátového typu“, do níž spadají venkovské prodejny v sídlech do 3000 obyvatel a prodejny s úzce specializovaným sortimentem, jako např. pekařství, květinářství apod.).

V aktuálním čtvrtém ročníku se budou vybírat držitelé ocenění DLK kromě kategorie jednotlivých velko- a maloobchodních prodejen (jak s převahou prodeje potravin, tak i v nepotravinovém segmentu) opět i v kategorii „Prodejna maloformátového typu“.

Metodika hodnocení prodejen je založena na následujících 3 hodnotících kritériích:

  1. Hodnocení prodejny neznámým zákazníkem podle metodiky „Consumer Quality Index“ (CQI).

To znamená, že neznámý zákazník (v tomto případě dvojice vyškolených hodnotitelů) se při své neohlášené návštěvě na prodejně zaměřuje na tři základní kritéria zákaznické spokojenosti – úroveň celkového vzhledu prodejny i jednotlivých úseků, kvalitu zboží a úroveň služby zákazníkovi (kultura prodeje).

  1. Hodnocení legislativní shody a systémové dokonalosti fungování prodejny
  2. Hodnocení dalších kritérií vyplývajících ze sebehodnotící zprávy

Prodejny, které splní podmínky, to znamená, že obdrží od hodnotitelů dostatečný počet bodů, získají automaticky jedno ze tří ocenění a k tomu možnost komunikovat vlastní prodejnu jako „Držitele ocenění Diamantové ligy kvality“. Vedle této ochranné známky (nálepky) může prodejna označit své prostory i plakátem, podlahovou grafikou nebo čímkoli jiným, co prostor umožní.

Každý ročník soutěže vyvrcholí slavnostním galavečerem (letos 19.11.2019) za účasti mnoha významných osobností politického i kulturního života, kde jsou nejúspěšnějším prodejnám propůjčeny tituly Držitel ocenění Diamantové ligy kvality a rovněž uděleny Zvláštní cena prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Cena za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost. Všechny oceněné provozovny získávají na dobu dvou let oprávnění užívat ochrannou známku Diamantová liga kvality.

 

Odkaz na fotogalerii:

https://www.jsmesoucasticeska.cz/galerie-dlk-2018/

https://www.jsmesoucasticeska.cz/galerie-dlk-2017/

https://www.jsmesoucasticeska.cz/galerie-dlk-2016/