Za rok 2020 se v mezinárodním kole soutěže Quality Innovation Award velmi dobře umístily společnosti z České republiky. Celkovým vítězem ceny v kategorii Mikro a startupové společnosti se stala česká společnost Berkhof Construction s.r.o. Finalistou v kategorii Malé a střední podniky se stala společnost Radalytica a.s., dalším pak v kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality se stala společnost SILON, s.r.o.

Zástupci z České republiky se soutěže účastní již osmým rokem a ročník 2020 byl doposud nejúspěšnějším z pohledu umístění i zapojení domácích firem.

Soutěže se v mezinárodním kole zúčastnilo celkem 416 inovací a nejlepších 25 bylo oceněno, z toho i tři české organizace se svými inovacemi. Kvůli pandemii covid-19 bylo tradiční slavnostní předání cen odloženo. V polovině dubna jej však bude hostit Srbská asociace kvality (SRMEK).

Vítězové Ceny v každé kategorii tohoto klání jako vždy prošli přísnou metodikou hodnocení založenou na posouzení míry novosti, použitelnosti v praxi, její účinnosti a orientaci na zákazníka. Vítězové byli vybráni zúčastněnými národními asociacemi kvality prostřednictvím přísného hlasovacího procesu.

„Systematicky podporujeme inovace a udržitelný rozvoj také mezi našimi mezinárodními partnerskými organizacemi. Jednotlivé země stále častěji předkládají své inovace nejprve národnímu a poté mezinárodnímu hodnocení. Tímto způsobem se inovace automaticky zviditelní v mnoha zemích. Letos jsme Indii přivítali jako nového člena naší sítě, “ říká Juha Ylä-Autio, předseda Quality Innovation Award.

Cena Quality Innovation Award byla čtrnáctým rokem uspořádána Finskou asociací kvality a národními organizacemi kvality. Partnerské organizace soutěže toho ročníku pocházely z Baskicka, Botswany, Číny, České republiky, Estonska, Maďarska, Indie, Izraele, Kazachstánu, Lotyšska, Litvy, Rwandy, Ruska, Jihoafrické republiky, Srbska, Španělska, Svazijska, Švédska a Zimbabwe.

Oceněné organizace z ČR:

Vítěz ceny (Award Winner) v kategorii Mikropodniky a sturtupy: Berkhof Construction s.r.o.

Inovace: Automatické rentgenové kontrolní a zobrazovací zařízení

Nový produkt Berkhof X-rad nabízí kontrolu produktů v plně automatickém režimu. Díky rentgenovému detektoru nové generace je možné provádět detekci i lehkých materiálů a jemných vnitřních defektů, což do této doby nebylo možné.

Finalista v kategorie Malé a střední podniky: Radalytica a.s.

Inovace: Kvalita 4.0 – Robotická nedestruktivní kontrola pomocí zobrazovacích metod NDT – „RadalyX“

Jde o unikátní robotickou platformu schopnou nedestruktivního testování v široké oblasti zájmu napříč průmysly. Díky různým možnostem zobrazení, které lze kombinovat, je možné výsledky okamžitě vyhodnotit. Zobrazovací systém „RadalyX“ je díky kombinaci nejmodernějších zobrazovacích senzorů a robotů schopen výrazně rozšířit a vylepšit aplikovatelnost zobrazovacích metod na širší portfolio objektů jak v průmyslu, tak i ve vědě.

Zjednodušeně lze říci, že tomograf se přenese ke vzorku, nikoliv vzorek do tomografu, jak je to u běžných zařízení, čímž se eliminuje složitá manipulace s velkými nebo např. cennými objekty. Navíc lze RadalyX integrovat přímo do výrobní linky, což výrazně přispívá k optimalizaci výrobních procesů a kontroly kvality výrobku.

Finalista v kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíková neutralita:

SILON, s.r.o. / Česká republika

Inovace: Vývoj nového high-tech produktu – vlákna SOFISIL

Společnost SILON vyvinula vysoce kvalitní polyesterové vlákno SOFISIL, které vyrábí z PET lahví sesbíraných ze světového oceánu a jeho pobřeží. Vyvinutí vlákna SOFISIL přineslo zákazníkům nový produkt, který napomáhá k udržitelnosti přírodních zdrojů. SOFISIL je tedy přínosem pro zákazníky i přírodu a zároveň zlepšuje život lidem v rozvojových zemích, kteří se zapojují do sběru plastového odpadu. Vzhledem k současné situaci znečištění oceánů je spuštění tohoto projektu velmi vítanou a žádanou inovací.

Celkovým vítězem celého ročníku Quality Innovation Award napříč všemi kategoriemi se stala:

První přidružená nemocnice, Sun Yat-sen University / Čína

Za inovaci z kategorie Zdravotnictví: Transplantace orgánů bez ischemie se systémovým zařízením a chirurgická inovace. Transplantace orgánů bez ischemie znamená příchod éry „transplantace teplých orgánů“. Tato metoda výrazně zlepšuje výsledky transplantace.

Tisková zpráva s kompletními výsledky Quality Innovation Award

Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace jednou z cest, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem. K vyhlášení letošního ročníku dodává: „Máme velkou radost z mimořádného úspěchu českých firem v soutěži, oceněné organizace dělají výbornou reklamu celé České republice. Věřím, že jejich cestu budou v chystaném ročníku ceny následovat další organizace.“ Letos byly v národním kole hodnoceny organizace v pěti kategoriích, z nichž tři uspěly se svojí inovací i v mezinárodním hodnocení soutěže. Česká společnost pro jakost jakožto zástupce partnerské organizace soutěže poskytuje přihlášeným organizacím plnou podporu v průběhu celé soutěže. Účast v soutěži je bez poplatku.

Zdroj: Česká společnost pro jakost