Jsme největší bankou v České republice s 4,74 miliony klientů, kteří denně využívají našich finančních produktů a služeb. Uvědomujeme si proto, jak důležitá je znalost finančního světa pro každého z nás. Abychom dobře rozuměli financím už od útlého věku, rozhodli jsme se pořádat vzdělávací programy určené pro žáky základních, středních a vysokých škol. Cílem našich programů je zvýšit finanční gramotnost dětí a mládeže a přispět tak k dobrému hospodaření celé rodiny. Pomáháme dobrým věcem. Více o našich projektech na našem webu.

Kontakt: Andrea Studihradová

email: astudihradova@csas.cz,

tel. :

420 725 752 477