CENIA je resortní organizací Ministerstva životního prostředí, která shromažďuje, hodnotí, interpretuje a distribuuje data o životním prostředí České republiky za účelem tvorby a podpory výkonu státní moci v oblasti environmentální politiky. Veřejně dostupné informační systémy jsou na www.cenia.cz. V oblasti dobrovolných nástrojů environmentální politiky zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU.

Kontakt: Ing. Jarmila Cikánková, email:  jarmila.cikankova@cenia.cz