Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Účastníci

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o. je nezisková společnost,  která provozuje kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít … Continue reading ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

  více zde
30. 5. 2018

Bwindi Coffee s.r.o.

Bwindi Coffee je pražírna kávy sídlící ve Střelicích u Brna. Kromě kávy dováží z Ugandy také sušené tropické ovoce a kakaové boby na výrobu vlastní čokolády. Svou činností naplňuje principy myšlenky Direct Trade. Zboží nakupuje přímo od místních farmářů, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Jako chráněná dílna dává Bwindi Coffee důstojnou práci zaměstnancům se zdravotním omezením … Continue reading Bwindi Coffee s.r.o.

  více zde
23. 10. 2017

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) nabízí bakalářské (Bc./BBA), magisterské (Ing./MSc./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy s více než 20 oborovými specializacemi, v prezenční, kombinované formě studia I a nově i v intenzivní kombinované formě studia II, kdy výuka probíhá ve 2-3 výukových blocích / akademický rok. Výuka je realizována v českém i anglickém jazyce … Continue reading Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

  více zde
13. 6. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. … Continue reading Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  více zde
21. 4. 2017

ARMOR s.r.o.

ARMOR s.r.o. Francouzská společnost ARMOR se za 100 let existence na trhu spotřebního materiálu vždy snažila a snaží zavádět nové technologie a podporovat všechny, kteří odpovědně přistupují k životnímu prostředí a chrání jej. S inovacemi přicházejí všechny divize společnosti ARMOR. V současné době je ARMOR právem světovou jedničkou v termotransferové technologii a evropskou jedničkou ve … Continue reading ARMOR s.r.o.

  více zde
9. 2. 2017