Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Platforma zainteresovaných stran CSR (Platforma CSR)

kalendar

Účastníci Platformy z řad soukromého, neziskového i veřejného sektoru se pravidelně setkávají a diskutují nad aktualitami a novými výzvami z oblasti společenské odpovědnosti. Zde naleznete informace z již proběhlých setkání Platformy.
Informace k budoucím setkáním Platformy a akcím pořádaných jednotlivými účastníky Platformy naleznete v sekci Kalendář akcí.

Proběhlé akce