Deklaraci o spolupráci v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání neboli CSR v pátek 11. prosince 2015 podepsali prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák a předsedkyně platformy Byznys pro společnost Pavlína Kalousová.

 „Spolupráce obou organizací dlouho probíhala na neformální bázi a dnešní podpis deklarace je tak jen přirozené vyústění. Řada členských firem svazu průmyslu patřila mezi průkopníky CSR v České republice a dnes v této oblasti představují nejvyšší standardy. Budeme rádi, když se k nim budou přidávat další a budeme tak dále kultivovat podnikatelské prostředí v Česku. Chceme být v této oblasti rovněž partnerem pro relevantní ministerstva a další státní úřady,“ uvedl prezident Hanák.

SP ČR se tak stává dalším významným partnerem Byznysu pro společnost (BpS), největší nevládní platformy pro rozvoj trvale udržitelného podnikání v Česku. BpS již před časem navázal obdobnou spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů a je rovněž aktivním členem Platformy zainteresovaných stran v CSR, která funguje při Ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Strategická spolupráce Byznysu pro společnost se Svazem průmyslu a dopravy ČR je pro nás dalším silným dokladem, že společenská odpovědnost firem se již stává nedílnou součástí a hybatelem moderní ekonomiky. Velmi nás těší, že můžeme v partnerství s tak etablovanou organizací společně propagovat a dlouhodobě rozvíjet myšlenku trvale udržitelného podnikání napříč firemními sektory, vůči regionům i vůči státu,“ řekla Pavlína Kalousová.

Prezident SP ČR Hanák považuje za zásadní právě dialog s veřejnou správou a připomínkování legislativních návrhů dotýkajících se společenské odpovědnosti. CSR představuje aktivity firem nad rámec zákona, tedy na bázi dobrovolnosti a osvěty.

„Bohužel jsme až příliš často svědky návrhů na novou regulaci ve jménu větší transparentnosti, které však pouze vytvářejí administrativní zátěž, potřeby dodatečného reportování a papírování v důsledku podkopávají českým podnikům jejich konkurenceschopnost,“ říká člen představenstva Svazu Petr Jonák, který povede expertní komisi svazu pro CSR.

Cílem komise bude propagace a prosazení principů CSR jak mezi své členy, tak i ve vztahu k třetím stranám, výměna informací a dobré praxe z oblasti rozvoje společenské odpovědnosti firem a vzájemné konzultace s cílem dosažení společného postupu při prosazení zájmů členských organizací obou stran v této oblasti.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v zemi. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 134 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Byznys pro společnost je nevládní platforma, která sdružuje desítky největších a nejvlivnějších podniků – lídrů v oblasti CSR a odpovědného podnikání v ČR.

Zdroj: Byznys pro společnost