Již ve středu 19. května proběhne v prostorách Skleněného sálu na Ministerstvu průmyslu a obchodu slavnostní předávání Národních cen kvality České republiky, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání. Akce se uskuteční prostřednictvím online přenosu za účasti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a předsedkyně Rady kvality ČR Silvany Jirotkové. Na akci byly poskytnuty záštity prezidenta ČR, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády ČR.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Tato tradice nebyla porušena ani ve složitém období probíhající koronavirové pandemie. Pro firmy a organizace je poměřování v oblasti kvality významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší produktivity, větší míry společenské odpovědnosti a přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

V roce 2020 se do uvedených soutěží přihlásilo celkem 71 organizací, celkem bude předáno 28 ocenění.

Ceny budou udělené v následujících programech a kategoriích:

  • Národní cena kvality České republiky v programech EXCELENCE, START PLUS.
    • kategorie programu EXCELENCE: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
    • kategorie programu START PLUS: Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost.
    • kategorie NC ČR za CSR: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Online přenos, který začíná ve 14:00 hodin, můžete sledovat na následujícím odkazu: www.mpo.cz/narodniceny