Na Slavnostním předávání Národních cen kvality na Pražském hradě dne 28. listopadu převzala Marie Šebestová prestižní ocenění Cenu Anežky Žaludové. Přesně o týden později – v sídle CQS a nad šálkem kávy – se Marie Šebestová rozpovídala o leadershipu, zavádění kvality do organizace i muži, který jí změnil doslova celý život.

Ing. Marie Šebestová získala Cenu Anežky Žaludové za své dlouholeté, odborné a inovativní působení v oblasti kvality a zkušebnictví, řadí se mezi přední experty odborné veřejnosti. Vyzkoušela si nejen pozici hodnotitelky a lektorky, ale také výkonné manažerky CQS (10 let) a reprezentantky ČR v aktivitách IQNetu. Výčet jejích aktivit a zkušeností je ohromující. Při rozhovoru s Marií Šebestovou ale není profesní životopis tím hlavním, co vás zaujme. Nadchnete se pro její vášeň, odhodlání, radost a energii, s jakými o své práci hovoří. A právě tyto čtyři vlastnosti jsou dle jejího názoru pro manažery organizací, které se chtějí zlepšovat, klíčové.

i-2NZmDkF-XL

 Zavádění kvality do organizace 

Při zavádění systémů kvality do chodu organizace je nejdůležitější vědět, čeho chceme dosáhnout. Mít vizi, jasnou představu o konečném stavu, do kterého bychom se rádi skrze konkrétní činnosti dostali. A zároveň vědět, kde jako organizace stojíme, tedy naší tzv. startovní pozici – k tomuto zjištění nám může pomoci dobře zpracovaná benchmarkingová studie. A nemusí jít o několika-set stránkový elaborát.

Dle Marie Šebestové není zaručenou cestou k úspěchu formalismus a striktní dodržování „dlouhodobě zavedených principů“. Naopak, systém řízení kvality a kvalitního řízení musí vycházet z nás, být přizpůsoben našim podmínkám, možnostem, potřebám. Musí být nejenom funkční, ale zároveň nás „oslovit“. Pokud již od začátku cítíme, že se snažíme přizpůsobit kritériím, která jsou pro nás zcela nedosažitelná, nesrozumitelná a „hluchá“, neodvedeme při zavádění kvality do organizace dobrou práci. Zavedeme pouze něco, pod čím budeme následně trpět. A to rozhodně není cílem!

Cílem zavádění systémů kvality je zlepšování se, zvyšování procesní i lidské úrovně organizace. Každá organizace je zcela jedinečným a autentickým subjektem, a právě tato jedinečnost je faktor, na kterém budeme stavět.

V otázce doporučení pro první kroky na cestě ke kvalitní či excelentní organizaci vychází Marie Šebestová z praxe: VĚDĚNÍ JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU. Zjistěte si co nejvíc – o všem, co se vaší organizace dotýká. Legislativa, normy, konkurence, příklady dobré praxe (benchmarking), SWOT analýza, problematiky kvality. Na první pohled je těžké určit, kde začít – ale selský rozum i v tomto případě vítězí! V ČR navíc existuje dostatečné množství nestátních i státních organizací (Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Rada kvality ČR a její odborné sekce, CQS a další), které Vám pomohou se zorientovat.

Leadership a vedení příkladem

„Dosáhnout pozitivní motivace… To závisí na tom, kdo je v čele a kdo to táhne!“ Jednou z hlavních zásad managementu kvality je tzv. vedení příkladem. Pokud chce organizace pro zavádění systémů kvality nadchnout své zaměstnance, musí být napřed nadšení samotní top manažeři a vedoucí pracovníci. Stejně jako ve světě obchodu platí, že to, čemu skutečně věříme a čím doopravdy jsme, dokážeme lépe prodat.

Pokud chcete své zaměstnance motivovat, buďte jim živým příkladem a modelem chování, které byste u nich rádi viděli. Buďte leaderem kvality a ukažte, že dodržování principů kvalitního řízení nezačíná a nekončí na papíře – ale je odrazem firemních hodnot i životního stylu zúčastněných individualit a promítá se do každé naší činnosti.

 „Bílá vrána, která se pro to zapálí, ta lidi strhne!“ 

Všichni velikáni lidských dějin byli bílými vránami – ať už v dobrém nebo zlém, odlišovali se od většinové společnosti, odhodlali se jít za svým cílem, kráčeli neznámou cestou a nalézali nové způsoby řešení starých problémů. Dělali věci jinak a dělali především to, co považovali za užitečné a čemu věřili. Zejména mladí lidé bývají nejenergičtější bílou vránou, pro své nadšení a také objektivně menší množství životních zkušeností. Pokud se navíc dotyčný mladý člověk dostane pod vedení zkušeného, schopného a sebevědomého leadera, stává se mnohdy tato dvojice při zavádění systémů kvality silným nástrojem organizace.

Nebojme se tedy jako organizace zkoušet nové věci, vytvářet příležitosti pro růst ekonomiky i lidského kapitálu, důvěřovat nejenom číslům, ale i své intuici. Nastavme si úžasný cíl, kterému budeme věřit a pro který se dokážeme nadchnout – a díky tomuto nadšení lépe zvládat překážky, které nám přijdou do cesty. Nebojme se odlišovat, měnit zaběhnuté přístupy, učit se a zlepšovat – buďme hrdou bílou vránou! „Dělejme věci poctivě a dobře, i když z toho třeba hned nebudou takové zisky!“.

Muž, který dokázal zapálit

Jak moc jsou důležití leadeři, kteří dokážou zapálit, poznala Marie Šebestová díky vlastní zkušenosti s jedním z nich. I přes zajímavou práci, profesní úspěchy a obecně „skvělý život“ se také ona kdysi dostala na pokraj osobního vyhoření. Dlouhodobé neuspokojení z práce, otrávenost z nadřízených, postrádání hlubšího smyslu své činnosti, demotivace, pasivita, apatie, touha odejít z oboru a pracovní pozice. To vše se ale změnilo, když dostala příležitost pracovat na zajímavém projektu s jedním významným poválečným manažerem v EZÚ – s Ing. Drahorádem – mužem, který dokázal své kolegy zapálit a strhnout.

Muž, který tak neprůstřelně věřil své práci, lidskému potenciálu a morálním zásadám, že bylo nemožné jim v jeho přítomnosti nevěřit taky. Muž, který důvěřoval, motivoval, inspiroval a především sám zosobňoval principy správného managementu včetně jeho kvality. I díky této zkušenosti si Marie Šebestová tento rok odnesla Cenu Anežky Žaludové. Památka Ing. Jiřího Drahoráda je silnou připomínkou toho, že dobří leadeři mění nejenom organizace samotné, ale především všechny, kdo s nimi přichází do kontaktu. 

Deset zlatých myšlenek

1)   Mít jasnou představu o tom, čeho chceme dosáhnout.
2)   Orientovat se nejen v našem oboru, ale také ve všem, co s naší organizací souvisí.
3)   Nebát se oslovit odborníky.
4)   Pracovat se svou jedinečností, nenutit se do dodržování letitých a často překonaných  principů.
5)   Vést příkladem – být zosobněním manažera kvality.
6)   Stanovovat si cíle, které nás budou bavit a vzbuzovat chuť do jejich plnění.
7)   Být hrdou bílou vránou.
8)   Vytvářet příležitosti pro růst lidského kapitálu, pracovat s nadšením a životní energií mladých lidí.
9)    Dělat věci poctivě a dobře, byť za cenu dočasně nižšího zisku.
10) Nevzdávat se, bojovat, vyhrávat!


Rozhovor s Ing. Marií Šebestovou vedla Bc. Kateřina Macůrková, výkonná ředitelka Sdružení pro oceňování kvality, z.s.

Více čtěte zde.